หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
 
โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่(ม่วงไข่วิทยาคาร)......ยินดีต้อนรับ......
ประชาสัมพันธ์.......
สพป.แพร่ เขต 1
นายอนุสรณ์ พุทธจร
http://www.sd.ssru.ac.th/
(โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
ประชาสัมพันธ์/เผยแพร่
คลิกชม
ผู้บริหารและคุณครู
รับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ
ครูที่มีผลงานดีเด่นประจำปี ๒๕๖๔
คลิกดูข้อมูล
รับ-ฟัง ความคิดเห็น
เว็บบอร์ด
คลิกดูข้อมูล >>>
คลิกดูข้อมูล
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่(ม่วงไข่วิทยาคาร) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องสมุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
คลิกดูข้อมูล
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่(ม่วงไข่วิทยาคาร) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วมนักเรียนหญิง๖ที่/๔๙ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
คลิกดูข้อมูล >>>
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่(ม่วงไข่วิทยาคาร) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วมนักเรียนชาย ๖ ที่/๔๙ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
คลิกดูข้อมูล >>>
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 324 ล./55-ข (ในเขตแผ่นดินไหว) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
คลิกดูข้อมูล >>>