หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
เว็บบอร์ด
สมุดเยี่ยม
ติดต่อเรา
 
โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่(ม่วงไข่วิทยาคาร)......ยินดีต้อนรับ......
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
สพป.แพร่ เขต 1
กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๔
..การลงพื้นที่ตรวจราชการบูรณาการด้าน
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ...
..การทดสอบประเมินความสามารถในการอ่านฯ
ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓..
..กิจกรรมถวายพระพรวันพระราชสมภพ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง..
..กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ ๑๐
..การแต่งตั้งและประชุมกรรมการสถานศึกษาฯ
..ผอ.สพป.แพร่ ๑ ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๓
..การเปิดภาคเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๓
..การตรวจประเมินความพร้อมในการขอเปิดภาคเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๓